Texty koled pro
SOUSEDSKÉ VÁNOČNÍ POSEZENÍ

Jak jsi krásné, neviňátko

1.Jak jsi krásné neviňátko, vprostřed bídy,
nebožátko. Před tebou padáme, dary své skládáme.

2. Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé údíčky; já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka.

3. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého;
s ním si móžeš hráti, libě žertovati.

4. A co my ti, nuzní, dáme, darovati co nemáme;
my ti zadudáme, písně zazpíváme.

5. Pastuškové mu dudajú, zvuky dud sa rozléhajú,
slavně dudy dujú, všeci prozpévujú.

6. Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko!
S tebú sa lúčíme, Bohu porúčíme.

Koleda, koleda, Štěpáne

1. Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně,
nesu, nesu koledu,
upad jsem s ní na ledu.
Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.

2. Já jsem malý koledníček,
přišel jsem k vám pro pětníček,
pětníček mi dejte,
nic se mi nesmějte,
však já jsem se najedl,
suché řepy neberu.

3. Co mně dáte to vezmu,
třeba trochu kaše,
vždyť je všechna vaše,
třeba starou krávu,
vezmu ji na kávu,
třeba zlatý tele,
vezmu do kabele.

4. Třeba malý rohlíček,
mám tu na něj pytlíček,
a to že mi nic nedáte,
hlavně si mě nahněváte,
otluču vám všechny hrnce,
co v polici máte.

Narodil se Kristus Pán

1. Narodil se Kristuspán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. 

Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.

2. Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se. Z života...

3. Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se. Z života...

4. Goliáš obloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se. Z života...

5. Boží Syn se vtělil, veselme se,
aby hříšné spasil, radujme se. Z života...

6. Z nebe na zem sstoupil, veselme se,
aby nás vykoupil, radujme se. Z života...

7. Chudý s námi bydlel, veselme se,
zimu, bídu trpěl, radujme se. Z života...

8. Ponížení přijal, veselme se,
by nám nebe získal, radujme se. Z života...

9. Pánem jsa všech pánů, veselme se,
snášel pro nás hanu, radujme se. Z života...

10. Syn jsa Boha Otce, veselme se,
dán jest zemské Matce, radujme se. Z života...

My tři králové

1. My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví, vinšujem vám.

2. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přisli z daleka.

3. Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

4. Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.

5. A já černej vystupuju,
a Nový rok vám vinšuju.

6. A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.

Nesem vám noviny

1. Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně.
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.

2. Synáčka zrodila čistá panna
v jesličky vložila Krista Pána.
Jej ovinula a zavinula.
Jej ovinula a zavinula, plenčičkama.

3. Andělé nebeští k němu přišli,
i chudí pastýři se tu sešli.
Jeho vítali, jeho chválili.
Jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.

4. Srdce svá ochotná ti dáváme,
s každým žít v pokoji si žádáme.
Pomáhat sobě v každé zlé době.
Pomáhat sobě v každé zlé době, vůli máme.

Pásli ovce Valaši

1. Pásli ovce Valaši, při betlémské salaši:
hajdom hajdom tydlidom, hajdom hajdom tydlidom.

2. Anděl se jim ukázal, / do Betléma jít kázal: hajdom... 

3. Jděte, jděte, pospěšte, / Ježíška tam najdete: hajdom...

4. On tam leží v jesličkách, / zavinutý v pleničkách: hajdom...

5. Anděl zpívá písničku, / pozdravuje matičku: hajdom...

6. Zdrávas, Panno Maria, / Matko Boží spanilá!: hajdom... 

7. Maria se starala, / kde by plének nabrala: hajdom...

8. Utrhneme z růže květ, / obvineme celý svět: hajdom...

Rolničky

1. Sláva, už je sníh, jedem na saních,
kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.
Kouká na syna, uši napíná ...
Co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?

Ref.: Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky, vánoce a sníh.


2. Zvonky dětských let, rozezvoňte svět!
Těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět!
Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka:
Vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká.

Ref.: Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky, vánoce a sníh.

Vánoce, Vánoce přicházejí

1. Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.

Proč si děda říci nedá,
tluče o stůl v předsíni
a pak běda,marně hledá
kapra pod skříní.

Naše teta peče léta na Vánoce vánočku,
nereptáme aspoň máme něco pro kočku, jé...

Ref.: Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.

2. Bez prskavek tvrdil Slávek
na Štědrý den nelze být
a pak táta s Minimaxem
zavlažoval byt.

Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost,
říká táta vždy, když chvátá na pohotovost, jé...

Ref.: Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí,šťastné a veselé.

3. Jednou v roce na Vánoce
strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou
tóny záhadné.

Strejdu vida děda přidá "Neseme vám noviny,"
čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný, jé...

Ref.: Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.

4. A když sní se,co je v míse,
televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne
k blaženosti mé.

Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc, jé...

Ref.: Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.

Tichá noc

1. Tichá noc, svatá noc,
jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí.

2. Tichá noc, svatá noc!
Co anděl vyprávěl,
přišel s jasností v pastýřův stan,
zní již z výsosti, z všech země stran:
"Vám je dnes spasitel dán;
přišel Kristus Pán!"

3. Tichá noc, svatá noc!
Ježíšku na líčku
boží láska si s úsměvem hrá,
zpod zlaté řasy k nám vyzírá,
že nám až srdéčko plá,
vstříc mu vděčně plá.

Půjdem spolu do Betléma

1. Půjdem spolu do betléma, dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.

2. Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.

3. A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.

4. A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.

5. A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.